Systemteoretiskt tänkande och arbetssätt
-med inslag av KBT.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med familjesamtal i olika former. Du ser familjen och nätverket som en resurs och vill utveckla dina professionella redskap.

Hur kan man som professionell skapa en relation i kontakter med hjälpsökande som möjliggör växt och utveckling för individen?

Våra tankar kring den här frågeställningen är att svårigheter skapas i relationer mellan människor. Men där finns också möjligheter till förändring. Utbildningen syftar bland annat.a till att man som hjälpare ska kunna utveckla och reflektera kring sin personliga stil och sitt förhållningssätt till individen, familjen och nätverket.

Utbildningen syftar till

  • Att kursdeltagarna ska utvecklas i sin yrkesroll.
  • Att utveckla förhållningssätt till individen, familjen och nätverket som bygger på systemteori med inslag från kognitiv beteendeterapi.
  • Att ge möjlighet för deltagarna att utveckla sin personliga stil.
  • Att ge förståelse för de roller, relationer och processer som hindrar och möjliggör växt och utveckling.

Innehåll:

  • Grunderna i kommunikations- och systemteori.
  • Olika inriktningar inom familje- och nätverksterapi
  • Valda delar ur ett kognitivt och beteendeterapeutiskt perspektiv.
  • Det professionella samtalets innehåll och process.
  • Diskussioner, övningar och rollspel som kopplar teorin till deltagarnas egna personliga erfarenheter och yrkesvardag.

Utbildningens uppläggning:

Vi kommer under utbildningen att varva teori, litteraturstudier, hemuppgifter, gruppdiskussioner, övningar och rollspel.

En viktig del i utbildningen är deltagarnas egna erfarenheter och aktiva deltagande.

Utbildningen är på 4 heldagar. (Möjlighet till 3 dagars påbyggnad vid senare tillfälle).

Datum: Planen är att en utbildning ska starta senare i vår år 2017. Jag tänker mig fyra fredagar i slutet av maj och början av juni, exakta datum är ej spikade. Max 10 deltagare.

Kostnad:  6000 kr.

Kontakta mig gärna om du är intresserad av utbildningen.

Vi ger även utbildningen som uppdragsutbildning.