Det professionella samtalet

En utbildning med betoning på det öppna samtalet – för skola och förskola

 

Inom skola, fritidsveksamhet och förskola har man många typer av samtal. Den här utbildningen vänder sig till dig som vill vidareutveckla dina professionella redskap.

 

Utbildningens focus är på föräldrasamtalet. När det blir svårigheter runt ett barn/en elev i förskola/skola är det viktigt att både förälderns kompetens och den professionelles kompetens tas till vara för att möjliggöra en förändring. Hur kan man vända samtal som känns svåra eller besvärliga till att bli konstruktiva och hur kan man skapa fler utvecklande samtal? Samtalsmetodiken är även användbar i samtal med kollegor, samarbetspartners och barn och ungdomar.

 

Utbildningen är på två sammanhängande dagar. Vi kommer att varva teori, gruppdiskussioner och övningar.

Målgrupp:

Alla inom förskola, skola och fritidsverksamhet.

Innehåll:

– Kommunikationsteori.
– Hur man skapar bra förutsättningar inför samtalet.
– Träna nyfikenhet och aktivt lyssnande.
– Att se möjligheter i det svåra samtalet.
– Hur man skapar öppenhet i samtalet.
– Vad är skolans/förskolans ansvar och vad är föräldrarnas ansvar.

 

Utbildningen vänder sig till både enskilda och arbetslag som vill utveckla sin kompetens.

Utbildningen är på två sammanhängande dagar.

För mer information om utbildningen kontakta mig.