Det professionella samtalet

En utbildning med betoning på det öppna samtalet

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor i olika sammanhang och vill utveckla dina professionella redskap. Hur kan man som professionell skapa en öppenhet i samtalen som ger förutsättningar för förändring och utveckling?

Under utbildningsdagarna så får du ta del av våra tankar kring vad som är viktigt för att genomföra ett samtal. Du får också möjlighet att reflektera över din personliga stil, samt ta del av de andra kursdeltagarnas tankar och erfarenheter.

Utbildningen är på två sammanhängande dagar

Innehåll:

  • Kommunikationsteori
  • Hur man skapar bra förutsättningar inför samtalet
  • Träna nyfikenhet och aktivt lyssnande
  • Att se möjligheter i det svåra samtalet
  • Hur man skapar öppenhet i samtalet

Vi kommer under utbildningsdagarna att varva teori, gruppdiskussioner och övningar.

För mer information om utbildningen och för program med dagarnas upplägg samt anmälningsblankett, kontakta mig.