Utbildningar

All utveckling, såväl personlig utveckling som grupp- och organisationsutveckling, sker i kommunikation mellan människor.

Min utgångspunkt är att en förändringsprocess startar i en öppen och förtroendefull dialog. Rikard tillhandahåller verktygen som leder till förändring och utveckling.