Om Rikard

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi och arbetar med individuell terapi och parterapi. Utbildningen till leg. psykoterapeut gick jag på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Jag har också en 3-årigutbildning i familjeterapi och handledarutbildning. Har även gått utbildningar i  Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) och Intergrated Behavioral Couples Therapy (IBCT),  psykosocialt behandlingsarbete, coaching och teambuildning.

Sammanlagt har jag mer än 30 års erfarenhet av psykoterapi och psykosocialt arbete med enskilda, par, familjer. Har arbetat mycket med familjerådgivning och psykoterapi på remiss från vårdcentral. Under  senare år har även arbetat med utbildning och handledning inom socialtjänst, barnomsorg och skola.

Är delägare i ”Byrån för familjerådgivning och psykoterapi AB”.