Familjerådgivning Nacka

Nacka kommun erbjuder familjerådgivning genom kundval.

Egenavgiften är 390 kr/samtal och betalas direkt vid samtalstillfället.

Om ni bor i Nacka kommun så är det bara att kontakta mig så bokar vi tid.

Rikard arbetar på och är delägare i Byrån för familjerådgivning och psykoterapi AB som är en av de godkända utförarna. Se byran.org