Familjerådgivning Huddinge

Huddinge kommun erbjuder familjerådgivning genom kundval.

Egenavgiften är 225 kr/samtal och betalas direkt vid samtalstillfället.

Om ni bor i Huddinge kommun så är det bara att kontakta mig så bokar vi tid.

Rikard arbetar på och är delägare i Byrån för familjerådgivning och psykoterapi HB som är en av de godkända utförarna. Se byran.org