Familjerådgivning Ekerö

Ekerö kommun erbjuder familjerådgivning genom kundval.

Egenavgiften är 500 kr/samtal och betalas direkt vid samtalstillfället.

Om ni bor i Ekerö så är det bara att kontakta mig så bokar vi tid.

När man beställt tid behöver man ringa till socialförvaltningen för att få ett kundnummer. Man behöver inte uppge namn eller adress för

att få kundnummer.

Socialkontorets reception

Tel. direkt 08-560 392 15

Rikard arbetar på och är delägare i Byrån för familjerådgivning och psykoterapi HB som är en av de godkända utförarna. Se byran.org