Familjerådgivning och parterapi

Jag erbjuder familjerådgivning och parterapi till par och familjer som upplever svårigheter i sina relationer. Min utbildningsbakgrund är socionom, leg. psykoterapeut och familjeterapeut. Jag har mer än 20 års erfarenhet av par och familjesamtal både i privat verksamhet och som anställd familjerådgivare/familjeterapeut. Jag ingår i kundvalsystem i de flesta kommuner i Stockholmsområdet genom att jag arbetar åt och är delägare i ”Byrån för familjerådgivning och psykoterapi” som är en av de godkända utförarna. Egenavgiften för dig som söker familjerådgivning varierar mellan 350-500 kr beroende på beslut i respektive kommun. Se vad som gäller för din kommun genom att klicka på någon av länkarna.

Om du/ni har problem i relationerna till make/maka/barn är det lätt att fastna i gamla bilder av varandra som leder till låsningar i relationerna. Jag arbetar med att ge var och en utrymme att berätta hur den tänker, känner och vill ha det. Ibland finns det flera olika teman och vi får då rangorna vad vi ska börja med. Tillsammans undersöker vi sedan möjliga vägar till förändring. Min utgångspunkt är att en förändringsprocess startar i en öppen och förtroendefull dialog. Ni berättar hur ni tänker och jag ger mina reflexioner både utifrån vad ni säger och er kommunikation. Kanske får ni göra någon övning och mellan samtalen får ni ofta en hemuppgift.

Jag har utbildning i att arbeta med IBCT (Intergrated Behavioral Couples Therapy) och EFT (Emotionellt fokuserad parterapi). I praktiken försöker jag anpassa hur jag arbetar efter den problematik jag möter.

Så här kan det vara:

  • Det är svårt att prata med varandra.
  • Känslorna har förändrats.
  • Vi kommer inte överens om barnen.
  • Vi bråkar för mycket.
  • Funderar på att skiljas.

På familjerådgivningen kan ni få hjälp att:

  • Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt.
  • Finna nya möjligheter att lösa problem och konflikter.

Några kommentarer:

  • ”Vi har bestämt oss för att satsa på vår relation. Det var något med dina frågor som hjälpte”
  • ”Känns super med konkreta råd att följa”
  • ”Efter fyra besök känns som vi nått dit vi ville från början”

Mottagningen ligger centralt i Stockholm:

Kungstensgatan 28B , 150 meter från T-Rådmangatan